Aktuálny oznam

Nitrianske Rudno - Aktuálne


Nová zápisnica pre mesiac máj 2011
Na stránku bola pridaná nová zápisnica obce pre máj 2011. Od nového roku je k nahliadnutiu aj zápisnica z Obecnej rady a záznam o hlasovaní z obecného zastupiteľstva. Prejsť na novinku...
Pridané dňa: 06-06-2011

Záverečný účet Obce za rok 2010
Na stránku bol pridaný návrh záverečného účtu a konečný záverečný účet Obce Nitrianske Rudno pre rok 2010. Prejsť na novinku...
Pridané dňa: 29-03-2011

Nová zápisnica pre mesiac marec 2011
Na stránku bola pridaná nová zápisnica z obecnej rady obce pre marec 2011. Od nového roku je k nahliadnutiu aj zápisnica z Obecnej rady a záznam o hlasovaní z obecného zastupiteľstva. Prejsť na novinku...
Pridané dňa: 29-03-2011

Nová zápisnica 2011
Na stránku bola pridaná nová zápisnica z obecnej rady obce pre február 2011. Od nového roku je k nahliadnutiu aj zápisnica z Obecnej rady a záznam o hlasovaní z obecného zastupiteľstva. Prejsť na novinku...
Pridané dňa: 28-02-2011

Rozdelenie ulíc podľa poslancov
Na tejto podstránke nájdete mapku, na ktorej je prehľadne graficky znázornené, ktoré ulice v obci spadajú pod jednotlivých poslancov. Prejsť na novinku...
Pridané dňa: 10-02-2011

Zverejňovanie dokumentov
V zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám sa na stránke začali uverejňovať dokumenty (faktúry, objednávky a zmluvy) k nahliadnutiu. Prejsť na novinku...
Pridané dňa: 07-02-2011

Nová zápisnica 2011
Na stránku bola pridaná nová zápisnica obce pre január 2011. Od nového roku je k nahliadnutiu aj zápisnica z Obecnej rady a záznam o hlasovaní z obecného zastupiteľstva. Prejsť na novinku...
Pridané dňa: 06-02-2011

Rozpočet obce pre rok 2011
Na stránku bol pridaný rozpočet obce pre rok 2011. Rozpočet môžete nájsť v sekcií Samospráva - (VZN + ROZPOČET). Prejsť na novinku...
Pridané dňa: 05-01-2011

2018
Odkaz Starostovi
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  22.09.2018
 Meniny má:  Móric
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   38
  Celkovo:   232473
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.2)