Aktuálny oznam

Nitrianske Rudno - Aktuálne


Europrojekt - Potravinová pomoc 2011
Slovenská republika sa v roku 2011 zapojila do európskeho programu potravinovej pomoci pre odkázané osoby, za ktoré sa považujú pre tento účel: Viac nájdete v odkaze na tejto stránke... Prejsť na novinku...
Pridané dňa: 26-07-2011

Nová zápisnica pre mesiac jún 2011
Na stránku bola pridaná nová zápisnica obecnej rady pre jún 2011. Prejsť na novinku...
Pridané dňa: 24-06-2011

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ
V zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Prejsť na novinku...
Pridané dňa: 09-06-2011

Nová zápisnica pre mesiac máj 2011
Na stránku bola pridaná nová zápisnica obce pre máj 2011. Od nového roku je k nahliadnutiu aj zápisnica z Obecnej rady a záznam o hlasovaní z obecného zastupiteľstva. Prejsť na novinku...
Pridané dňa: 06-06-2011

Záverečný účet Obce za rok 2010
Na stránku bol pridaný návrh záverečného účtu a konečný záverečný účet Obce Nitrianske Rudno pre rok 2010. Prejsť na novinku...
Pridané dňa: 29-03-2011

Nová zápisnica pre mesiac marec 2011
Na stránku bola pridaná nová zápisnica z obecnej rady obce pre marec 2011. Od nového roku je k nahliadnutiu aj zápisnica z Obecnej rady a záznam o hlasovaní z obecného zastupiteľstva. Prejsť na novinku...
Pridané dňa: 29-03-2011

Nová zápisnica 2011
Na stránku bola pridaná nová zápisnica z obecnej rady obce pre február 2011. Od nového roku je k nahliadnutiu aj zápisnica z Obecnej rady a záznam o hlasovaní z obecného zastupiteľstva. Prejsť na novinku...
Pridané dňa: 28-02-2011

Rozdelenie ulíc podľa poslancov
Na tejto podstránke nájdete mapku, na ktorej je prehľadne graficky znázornené, ktoré ulice v obci spadajú pod jednotlivých poslancov. Prejsť na novinku...
Pridané dňa: 10-02-2011

2018
Odkaz Starostovi
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  16.12.2018
 Meniny má:  Albína
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   6
  Celkovo:   237953
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.2)