Aktuálny oznam
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 - ...

Koncert

Krásne vianočné piesne a koledy, výborná kapustnica, vianočný punč, chutné koláče – to všetko bolo súčasťou zlatej nedele v našej obci. Aj tento rok sa na nádvorí obecného úradu konal Vianočný koncert. Už tradične v programe vystúpili naši miestni umelci zo ZUŠ pod vedením Janky Svitkovej, deti z DĽH spod Rokoša, FS Rokôška, Chrámový zbor F. Madvu, novinkou bol spevácky zbor zo základnej školy pod vedením p. učiteľky Pršovej. Vianočnú atmosféru v nás umocnil aj hosť programu Maroš Bango. Aspoň na malú chvíľu sme sa odpútali od všedných starostí, ktoré sa s najkrajšími sviatkami roka spájajú a strávili spolu príjemné predvianočné popoludnie.
2018
Odkaz Starostovi
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  18.08.2018
 Meniny má:  Elena,Helena
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   7
  Celkovo:   230007
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.2)