Aktuálny oznam

Novinky v obci

Za posledných pár mesiacov sme sa sústredili na bezpečnosť a čistotu v našej obci, ale aj na dokončenie začatého. Okrem pravidelného vývozu a likvidácie odpadu, vykášania verejných priestranstiev, údržbe verejného osvetlenia sme osadili 11 dopravných značiek Daj prednosť v jazde, ktoré chýbali na každej križovatke s cestou II.triedy. Máme spracované projekty dopravného značenia pri Hasičskej zbrojnici Zákaz státia, Zákaz vjazdu do ZŠ a riešenie križovatky ulíc Hlboká, Pod Borinou a Okružná. Kompletnou rekonštrukciou prešli rozvádzače verejného osvetlenia, kde boli nainštalované nové ističe, ktoré prinesú ročnú úsporu 500-600 €. Dokončili sme úpravu Podhorskej ulice za pomoci p.Vavru a p.Cagáňa. V chatovej oblasti došlo k prekládke stĺpov VO a už konečne neosvetľujeme súkromné pozemky. Vlastnou technikou sme vyčistili potok v centre obce a osadili sme lavičky pod už dokončený prístrešok pri Dome smútku. Uložením válovcov na ulici Jilemnického sme zamedzili vtekanie dažďovej vody do záhrad našich občanov. Momentálne pripravujeme projekt na riešenie križovatky pred MŠ, požiadali sme o dotáciu na kamerový systém a máme v pláne rekonštrukciu zasadačky Ocú. Tento rok chceme zmodernizovať verejné osvetlenie, kde počítame s úsporou cca 8000 € ročne a je najvyšší čas dať do poriadku kotolňu na Ocú, ktorá je v havarijnom stave. Dúfam, že žiadne neočakávané okolnosti nám naše plány neprekazia. S pozdravom Robert Štrbák.
Voľby Prezidenta
Voľby EU
2019
Odkaz Starostovi
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  24.04.2019
 Meniny má:  Juraj
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   13
  Celkovo:   246167
Kamery v Rudne
Video Obce
Ofici�lne spustenie str�nky: 1.5.2010 (ver. 2.3)