Aktuálny oznam

Práce v chladnom období

Za posledné obdobie sa nám podarilo dokončiť niekoľko akcií, ktoré sme si naplánovali. Pokiaľ nám počasie umožnilo pokračovať v prácach v obci, snažili sme sa tento čas využiť na budovanie dažďovej kanalizácie, opravu chodníka a prepadnutých ciest, odvodnenie ulice Podhorská, či budovaním nového prístupu na zberné miesto. Týmto sme pre Vás chceli zjednodušiť vykládku odpadu, ktorý vozíte. Prekládkou plechového skladu sa nám vytvoril úplne nový priestor. Modernizáciou kotolne obecného úradu a montážou vykurovacích telies do knižnice, ktorá sa nachádza v ZŠ, sme dosiahli energetickú úsporu, ktorá sa samozrejme premietne v platbách za plyn a elektriku. Vysokú úsporu dosiahneme aj na elektrickej energii výmenou svietidiel verejného osvetlenia, ktorú sa nám na konci februára podarilo zrealizovať. Tejto investícií sme spolu s poslancami OZ venovali skutočne veľa času a verím, že sme sa rozhodli správne. Prakticky okamžite po našom nástupe do funkcii sme zastavili rozbehnutú dohodu výmeny osvetlenia formou koncesie a po dlhom zvažovaní všetkých možností sme zvolili výmenu osvetlenia z vlastných zdrojov nákupom nových led svietidiel. Do tohto diela sme investovali 47 995 eur. Táto varianta je pre obec výhodná v krátkodobej návratnosti investície vo forme úspor na elektrickej energii. Som rád, že práce pokračujú v plánovaných etapách. Čaká nás uloženie kanalizačných rúr vedľa kostola, vyštrkovanie parkovacích miest pri obecnom úrade a pri fare, oprava ciest asfaltovou drťou atď.... Máme rozbehnutý projekt na križovatku pred MŠ, budovanie multifunkčného ihriska v ZŠ a pokračujeme v príprave projektu - rekonštrukcia zasadačky obecného úradu. Práce je veľa a som rád, že pri niektorých dielach nám bezplatne pomáhajú firmy z našej obce, ale aj mnohí z Vás, za čo sa Vám chcem srdečne poďakovať. S pozdravom R.Š.
Voľby Prezidenta
Voľby EU
2019
Odkaz Starostovi
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  24.04.2019
 Meniny má:  Juraj
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   13
  Celkovo:   246167
Kamery v Rudne
Video Obce
Ofici�lne spustenie str�nky: 1.5.2010 (ver. 2.3)