Aktuálny oznam
Na následujúcom dokumente nájdete výsledky volieb (starosta a poslanci) spolu s počtom hlasov.

Jazerá a rieky


Vodná nádrž Nitrianske Rudno Cez obec preteká riečka Nitrica, ktorá pramení pod Homôlkou pri obci Valasská Belá. Na tejto rieke v roku 1951 - 1958 bola vybudovaná vodná nádrž s celkovým objemom 4,410 mil. m3 so zatopenou plochou 89,7 ha. Vodná nádrž slúži pre potreby tepelnej elektrárne Nováky a NCHZ. V letných mesiacoch je využívaná na rekreačné účely pre našich i zahraničných turistov a je rajom pre športových rybárov.

V súvislosti s priehradou sa pozornosť venuje vodným živočíchom, rybolovnú hodnotu nádrže zvyšuje výskyt kapra, šťuky a sumca.

Nádrž a priľahlé mokrade sú vhodným životným prostredím pre vodné bezstavovce, najmä vážky, komáre, podenky, pošvatky a podobne. Priamo v nádrži je mimoriane častý výskyt korýtka rybničného.

Pobrežnú vegetáciu vodnej nádrže tvoria lúčne spoločenstvá, najmä trávy. Je to druhovo veľmi pestrá čeľaď rastlín. Bohatá a pestrá kvetena lúk patrí väčšinou do čeľade astrovitých, pakostovitých a ružovitých rastlín. Medzi typické lúčne kvety pobrežia patria nevädze, myšie chvostíky, chrastavce, rôzne druhy rumanov, bôľhoje a iné. Ozdobou lúk a znakom zdravého životného prostredia sú motýle.

Vodné vtáky sú neodmysliteľnou súčasťou priehradného jazera. Množstvo potravy láka najmä kačku divú, potápky a chochlačky.Rozsiahla vodná plocha má mimoriadný význam pre sťahované vtáky, ktorým pri jarnom i jesennom ťahu ponúka miesto na odpočinok. Na niekoľko dní sa tu môžu zastaviť rybáriky, bahniaky, dokonca aj čajky, celú sezónu možno na jazere pozorovať labute, volavky a bociany.

2018
Odkaz Starostovi
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  18.11.2018
 Meniny má:  Eugen
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   29
  Celkovo:   236415
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.2)