Aktuálny oznam
Na stránku bol pridaný návrh rozpočtu obce pre rok 2018. Pre bližšie informácie kliknite na odkaz nižšie.

Náučný chodník Vodná nádrž N.Rudno


Obec Nitrianske Rudno je súčasťou katastra chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy a Národnej prírodnej rezervácie Rokoš. Tieto územia európskeho významu sú dôležité pre zachovanie priaznivého stavu populácií vybraných druhov živočíchov, rastlín a zachovalosti biotopov. K systematickej ochrane najvzácnejších a najviac ohrozených voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov prispieva vybudovanie Náučného chodníka Vodná nádrž Nitrianske Rudno a snaha uchádzať sa o začlenenie lokalít do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie NATURA 2000.

Vybudovanie náučného chodníka podporuje informovanosť verejnosti o chránených druhoch, chránených územiach a navrhovaných územiach siete NATURA 2000 v zázemí vodnej nádrže Nitrianske Rudno. Prijateľnou a atraktívnou formou prispieva k zvýšeniu záujmu o cestovný ruch. Chodník, určený pre bežného návštevníka, plní funkcie rozšírenej aktívnej formy oddychu, propagácie okolia vodnej nádrže a priľahlej krajiny. Jeho trasa meria 1330m a je vybudovaný z miestnych prírodných zdrojov, čím sa zamedzilo vneseniu cudzorodého materiálu do prírodného prostredia. Chodník je riešený priamymi úsekmi a oblúkmi a smerovým usporiadaním kopíruje existujúcu hranicu vodnej nádrže Nitrianske Rudno. Asfaltový chodník, široký 2m, je ohraničený obojstranne záhonovými obrubníkmi osadenými do betónu. Informačné tabule po stranách chodníka poskytujú turistom základné informácie o vodstve, podnebí územia a histórii obce a zaujímavosti o vodnej nádrži. Na informačných tabulách návštevníci nájdu aj mapku pešej trasy náučného chodníka, ktorá sa tiahne po ľavej strane brehu vodnej nádrže a informácie s témami o blízkom území Národnej prírodnej rezervácie ROKOŠ a Prírodnej rezervácie Temešská skala. Oddychové zóny okolia chodníka dotvára drobná architektúra.


Odkaz Starostovi
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  22.11.2017
 Meniny má:  Cecília
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   183
  Celkovo:   199629
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.2)