Aktuálny oznam

Verejne prístupné Zmluvy


Na tejto stránke nájdete Zmluvy obce Nitrianske Rudno v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Archív roky: 2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018

DátumNázov dokumentuStiahni
12.12.2012Kúpna zmluva (Hlinka)stiahni.pdf
31.07.2012Mandátna zmluvastiahni.pdf
31.07.2012Zmluva o zabez. audítorských prácstiahni.pdf
30.07.2012Zmluva o dotácii na obstaranie nájomných bytovstiahni.pdf
30.07.2012Zmluva o dotácii na obstaranie tech. vybavenostistiahni.pdf
25.07.2012Dodatok č.3 k zmluve o splátkovom úverestiahni.pdf
25.07.2012Dodatok č.1 k všeobecným úverovým podmienkamstiahni.pdf
12.07.2012Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkovstiahni.pdf
12.07.2012Mandátna zmluvastiahni.pdf
12.07.2012Dohoda o vyplňovacom právestiahni.pdf
12.07.2012Zmluva o poskytnutí úveru z fondu rozvoja bývaniastiahni.pdf
18.06.2012Kúpna zmluva Miroslav Š.stiahni.pdf
13.06.2012Zmluva o poskytnutí finančného príspevkustiahni.pdf
13.06.2012Kúpna zmluva Lenka P., Andrej P.stiahni.pdf
28.05.2012Kúpna zmluva Tomáš Š.stiahni.pdf
28.05.2012Kúpna zmluva Jaroslav P.stiahni.pdf
12.04.2012Kúpna zmluva Anton Pršostiahni.pdf
02.03.2012Kúpna zmluva (DŠ)stiahni.pdf
02.03.2012Kúpna zmluva (MŠ)stiahni.pdf
31.01.2012Kolektívna zmluvastiahni.pdf
31.01.2012Kúpna zmluvastiahni.pdf
31.01.2012Dodatok k zamestnávateľskej zmluvestiahni.pdf


2018
Odkaz Starostovi
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  13.12.2018
 Meniny má:  Lucia
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   5
  Celkovo:   237797
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.2)