Aktuálny oznam
Na stránku boli pridané doplnky k Všeobecným záväzným nariadeniam obce.

Verejne prístupné Zmluvy


Na tejto stránke nájdete Zmluvy obce Nitrianske Rudno v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Archív roky: 2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018

DátumNázov dokumentuStiahni
31.12.2013Zmluva Slovenský vodohospodársky podnikstiahni.pdf
07.11.2013Mandátna zmluvastiahni.pdf
06.11.2013Zmluva pripojení do siete 8035041013stiahni.pdf
06.11.2013Zmluva pripojení do siete 8034041013stiahni.pdf
06.11.2013Zmluva o zhotovení projekt. žiadosti 985/2013stiahni.pdf
06.11.2013Zmluva o zhotovení projekt. žiadosti 984/2013stiahni.pdf
28.10.2013Zmluva o údržbe plynárenskeho zariadeniastiahni.pdf
23.10.2013Zmluva o nájme plynárenskeho zariadeniastiahni.pdf
17.10.2013Kúpna zmluva (Vodárenská spol.)stiahni.pdf
17.10.2013Zmluva o zriadení vecného bremena (Vod. spol.)stiahni.pdf
17.10.2013Zmluva o predaji motorového vozidlastiahni.pdf
05.10.2013Zmluva o diele č.91/2013stiahni.pdf
20.09.2013Zmluva p.Jurenkastiahni.pdf
22.08.2013Územný plán obcestiahni.pdf
09.06.2013Zmluva o zabezpečení audítorských prác 2012stiahni.pdf
21.05.2013Nájomná zmluva (Saliji)stiahni.pdf
20.03.2013Kúpna zmluva (Kohút)stiahni.pdf
20.02.2013Zmluva o poskytovaní finančného príspevkustiahni.pdf
10.01.2013Dodatok č.4 k zmestnávateľskej zmluvestiahni.pdf


2018
Odkaz Starostovi
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  21.11.2018
 Meniny má:  Elvíra
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   22
  Celkovo:   236573
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.2)