Aktuálny oznam

Verejne prístupné Zmluvy


Na tejto stránke nájdete Zmluvy obce Nitrianske Rudno v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Archív roky: 2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018

DátumNázov dokumentuStiahni
02.12.2016Zmluva o dielo (Chodník pred OcÚ)stiahni.pdf
02.12.2016Zmluva o dielo (Chodník pred MŠ)stiahni.pdf
04.10.2016Licenčná zmluva na poskytnutie archivačného systémustiahni.pdf
04.10.2016Zmluva o dielo (priechod pre chodcov)stiahni.pdf
11.09.2016Mandátna zmluva (TORVO)stiahni.pdf
11.09.2016Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve (ENVIROPOL)stiahni.pdf
11.09.2016Kúpna zmluva (Fajer)stiahni.pdf
11.09.2016Zmluva o dielo č. 3/2016stiahni.pdf
21.07.2016Zmluva o dielo (Prestavba Kultúrneho domu)stiahni.pdf
12.07.2016Zmluva č.2016/0260 o poskytnutí dotáciestiahni.pdf
30.06.2016Zmluva o dielo (ECOGREEN)stiahni.pdf
15.06.2016Zmluva o dielo č.1610056stiahni.pdf
01.06.2016Zmluva o dielo č.2016/EE/01/013stiahni.pdf
02.05.2016Kúpna zmluva (Pánis)stiahni.pdf
27.04.2016Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmistiahni.pdf
27.04.2016Kúpna zmluva (Jurenková)stiahni.pdf
22.04.2016Zmluva o dielo (Kotula)stiahni.pdf
11.02.2016Mandátna zmluva č.2/2016/BT (BENET)stiahni.pdf
02.02.2016Kúpna zmluva (Mikuláš)stiahni.pdf


2018
Odkaz Starostovi
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  13.12.2018
 Meniny má:  Lucia
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   6
  Celkovo:   237798
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.2)