Aktuálny oznam

Verejne prístupné Zmluvy


Na tejto stránke nájdete Zmluvy obce Nitrianske Rudno v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Archív roky: 2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018

DátumNázov dokumentuStiahni
29.12.2017Zmluva o poskytnutí služby (CZ CZ Nitra s.r.o.)stiahni.pdf
21.12.2017Kúpna zmluva - Fajerstiahni.pdf
21.12.2017Zmluva o dielo (CIB, s.r.o.)stiahni.pdf
19.12.2017Rozhodnutie (Územný plán)stiahni.pdf
09.11.2017Zmluva o dielo - priechod pre chodcovstiahni.pdf
07.11.2017Zmluva o odbere použitého jedlého olejastiahni.pdf
08.10.2017Mandátna zmluva (rekonštrukcia telocvične ZŠ)stiahni.pdf
12.09.2017Zmluva o dielo - chodník pri kostolestiahni.pdf
08.08.2017Zmluva o poskytnutí dotácie z Ministerstva dopravy a výstavbystiahni.pdf
03.07.2017Zmluva o dielo (Techem spol. s.r.o)stiahni.pdf
03.07.2017Zmluva o dielo (René Daumer) - chodníkstiahni.pdf
19.06.2017Zmluva o výpožičke (SSE-distribúcia)stiahni.pdf
19.06.2017Dohoda o spolupráci (Distribúcia s.r.o)stiahni.pdf
01.06.2017Zmluva o poskytnutí dotácie (č.57020)stiahni.pdf
27.04.2017Zmluva - poistka kooperativastiahni.pdf
26.04.2017Zmluva o dielo (ELMIKO)stiahni.pdf
13.04.2017Kúpna zmluva (Krpelanová)stiahni.pdf
10.04.2017Zmluva o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctvastiahni.pdf
28.03.2017Zmluva č.025/TN/2017 (dotácia v oblasti prevencie kriminality)stiahni.pdf
27.02.2017Zmluva o dielo (IPP Partner s.r.o.)stiahni.pdf
17.02.2017Kúpna zmluva (Lupták)stiahni.pdf
02.02.2017Zmluva o dielo (CZ CZ Nitra s.r.o)stiahni.pdf
25.01.2017Zmluva o dielo (Ekoplán)stiahni.pdf


2018
Odkaz Starostovi
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  13.12.2018
 Meniny má:  Lucia
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   6
  Celkovo:   237798
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.2)