Aktuálny oznam
Na stránku boli pridané doplnky k Všeobecným záväzným nariadeniam obce.

Verejne prístupné Zmluvy


Na tejto stránke nájdete Zmluvy obce Nitrianske Rudno v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Archív roky: 2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018

DátumNázov dokumentuStiahni
17.09.2018Zmluva o dielo (Daumer)stiahni.pdf
11.09.2018Zámer prenajať majetok obce (Pánis)stiahni.pdf
11.09.2018Zámer prenajať majetok obce (Kútny)stiahni.pdf
11.09.2018Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnostistiahni.pdf
03.09.2018Kúpna zmluva (Jeluš)stiahni.pdf
08.08.2018Zmluva o dielo (kultúrny dom) - dodatok č.1stiahni.pdf
24.07.2018Zmluva o poskytnutí finančného príspevkustiahni.pdf
01.07.2018Zmluva o spracúvaní osobných údajovstiahni.pdf
12.06.2018Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.294344-2018stiahni.pdf
12.06.2018Úverová zmluva č.294344-2018stiahni.pdf
23.05.2018Zmluva o poskytnutí dotácie (folklórne slávnosti)stiahni.pdf
23.05.2018Zmluva o poskytnutí dotácie (vybavenie DHZO)stiahni.pdf
27.03.2018Zmluva o dielo (kultúrny dom)stiahni.pdf
18.03.2018Kúpna zmluva - Obec Diviaky nad Nitricoustiahni.pdf
15.01.2018Kolektívna zmluva na rok 2018stiahni.pdf
10.01.2018Darovacia zmluvastiahni.pdf


2018
Odkaz Starostovi
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  21.11.2018
 Meniny má:  Elvíra
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   23
  Celkovo:   236574
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.2)